Jak wykorzystać Okrągły Stół do budowania lepszych relacji?

Jak wykorzystać Okrągły Stół do budowania lepszych relacji?

Czym jest Okrągły Stół?

Okrągły Stół jest narzędziem komunikacji opracowanym przez amerykańskiego psychologa Aleksandra Christodulidego, które wykorzystuje się w celu rozwiązania konfliktów i budowania lepszych relacji między ludźmi. Jest to metoda oparta na dialogu, zachęca uczestników do uważnego wsłuchiwania się w siebie nawzajem, wyrażania swoich opinii i osądów bez oceniania, zarzucania winy, obwiniania innych lub wchodzenia w dyskusję. Okrągły Stół pozwala uczestnikom na słuchanie, wyrażanie swoich opinii i wzajemne wspieranie się w celu budowania lepszych relacji między nimi.

Jak używać Okrągłego Stołu do budowania lepszych relacji?

Okrągły Stół można wykorzystać do budowania lepszych relacji między ludźmi w wielu różnych sytuacjach, takich jak spotkania, sesje terapeutyczne, spotkania grupowe, spotkania rodzinne, spotkania biznesowe itp. Można go wykorzystać w celu wypracowania konsensusu, przekazania informacji, wyjaśnienia oczekiwań lub wypracowania wspólnego rozwiązania. Wykorzystując Okrągły Stół do budowania lepszych relacji, potrzebna jest zdolność słuchania i zrozumienia tego, co mówią inni, a także otwartość na wyrażenie swoich własnych opinii.

7 kroków do wykorzystania Okrągłego Stołu do budowania lepszych relacji

Istnieje wiele kroków, które można wykonać, aby wykorzystać Okrągły Stół do budowania lepszych relacji między ludźmi.

 • 1. Ustalenie zasad: jako pierwsza krok, uczestnicy muszą uzgodnić zasady, które będą stosować podczas Okrągłego Stołu. Chodzi o to, aby wszyscy uczestnicy byli wyraźnie zorientowani w zasadach i zasadach, które będą stosować.
 • 2. Ustalenie celu: następnie uczestnicy powinni wspólnie ustalić cel, dla którego spotykają się przy Okrągłym Stole. Powinno to być precyzyjne i realne wyzwanie, które chcą osiągnąć, zanim spotkanie się zakończy.
 • 3. Ustalenie ról: następnie uczestnicy powinni wybrać lub przyznać sobie role, które będą pełnić podczas Okrągłego Stołu. Może to być np. moderatorem lub słuchaczem.
 • 4. Określenie czasu: istotne jest, aby ustalić, ile czasu zajmie spotkanie przy Okrągłym Stole. Należy pamiętać, aby poświęcić wystarczająco dużo czasu na dyskusję na temat zdefiniowanych celów, a także na omówienie wszystkich kwestii.
 • 5. Otwarcie dyskusji: kiedy wszystko jest już przygotowane, uczestnicy powinni otworzyć dyskusję na temat określonych celów. Najlepiej jest zacząć od pytania, które nie budzi konfliktu i skupić się na odpowiedziach wyrażanych przez wszystkich uczestników.
 • 6. Wyrażanie opinii: w trakcie dyskusji uczestnicy powinni wyrażać swoje opinie i szanować opinie innych. Ważne jest, aby zachować szacunek, a także trzymać się tematu i nie prowadzić dyskusji osobistej.
 • 7. Wypracowanie wspólnego rozwiązania: po wymianie opinii uczestnicy powinni wypracować wspólne rozwiązanie. Powinno to być kompromisowe i akceptowalne dla wszystkich.

Korzyści z wykorzystania Okrągłego Stołu do budowania lepszych relacji

Korzyści z wykorzystania Okrągłego Stołu do budowania lepszych relacji między ludźmi są następujące:

 • Rozwiązywanie konfliktów: Okrągły Stół pomaga rozwiązywać konflikty między ludźmi, ponieważ pozwala im na szczerą i otwartą wymianę opinii bez obwiniania i oceniania.
 • Zwiększona wzajemna komunikacja: Okrągły Stół pozwala uczestnikom na wykorzystanie dialogu i lepszego słuchania, aby lepiej się porozumieć.
 • Wzmocnienie relacji: używając Okrągłego Stołu, relacje między ludźmi stają się mocniejsze i bardziej trwałe. Wzmacnia to więzi między ludźmi i pozwala im na budowanie silniejszych, bardziej produktywnych relacji.
 • Poprawa jakości rozmów: Okrągły Stół zachęca ludzi do prowadzenia merytorycznych, skutecznych rozmów, które są konstruktywne i pozytywne.
 • Poznawanie nowych ludzi: Okrągły Stół zachęca ludzi do poznawania nowych ludzi i nawiązywania lepszych relacji.

Najważniejsze wskazówki dotyczące wykorzystania Okrągłego Stołu do budowania lepszych relacji

Kiedy wykorzystuje się Okrągły Stół, należy pamiętać o następujących wskazówkach:

 • Bądź otwarty: ważne jest, aby być otwartym na słuchanie innych ludzi i wyrażanie swoich opinii. To pomaga lepiej zrozumieć innych ludzi i wzmacnia relacje między ludźmi.
 • Szanuj opinie innych: ważne jest, aby szanować opinie i opinie innych osób. Należy unikać słów krytyki i obwiniania, ponieważ może to tylko nasilić konflikt.
 • Bądź uważny: ważne jest, aby uważnie słuchać, co mówią inni, i zwracać uwagę na to, jakie są ich odczucia. Pomoże to w lepszym zrozumieniu ich punktu widzenia i w wypracowaniu wspólnego rozwiązania.
 • Ustal granice: ważne jest, aby ustalić granice, zarówno w słowach, jak i w działaniach. Granice powinny być jasne i niewzruszalne, aby uniknąć nieporozumień i utrzymać dobre relacje.
 • Bądź konstruktywny: ważne jest, aby myśleć i mówić w sposób konstruktywny, aby wspierać i inspirować innych do wypracowania wspólnych rozwiązań.
 • Miej cierpliwość: ważne jest, aby zachować cierpliwość i nie spieszyć się z wyciąganiem wniosków. Trzeba dać sobie czas na wymianę opinii i wypracowanie wspólnego rozwiązania.

Podsumowanie

Okrągły Stół jest prostym i skutecznym narzędziem komunikacji, które można wykorzystać do budowania lepszych relacji między ludźmi. Pomoże rozwiązać konflikty, wzmocnić relacje i umożliwi wymianę informacji między ludźmi. Przestrzegając kilku prostych wskazówek, można łatwo i skutecznie wykorzystać Okrągły Stół do budowania lepszych relacji między ludźmi.